Ταυ Πάχους 8,00mm (250τεμ) Κωδ. Τ 008

Description

ΤΑΥ ΠΑΧΟΥΣ 8,00mm (250τεμ) ΚΩΔ. Τ 008

ταυ πάχους 8,00mm (250τεμ) κωδ. Τ 008