Ταυ Πάχους 3,00mm (250τεμ) Κωδ. Τ 003

Description

ΤΑΥ ΠΑΧΟΥΣ 3,00mm (250τεμ) ΚΩΔ. Τ 003

ταυ πάχους 3,00mm (250τεμ) κωδ. Τ 003